เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ณ แคมป์คนงาน หมู่ 17 และหมู่บ้านพีเอสโฮม ถนนเหล่านนาดี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หมู่ 17 หมู่ 12 และหมู่ 9 ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ แคมป์คนงาน หมู่ 17 และหมู่บ้านพีเอสโฮม ถนนเหล่านนาดี
QR Code หน้านี้