เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเป็ด และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ 20 ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 กิจกรรมโครงการออกแบบตัดเย็บผ้าไหม ฯ มูลนิธิมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
QR Code หน้านี้