เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพิจารณาจัดทำร่างเทศบัญติงบประมาณรายจ่าย ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้