เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์ ในบึงหนองโคตร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อลดกลิ่นและเพิ่มการย่อยสลายของซากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในบึงหนองโคตร พร้อมตัดหญ้าที่รก ข้างที่จอดรถตลาดคำไฮ
QR Code หน้านี้