เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้พิการในชุมชน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวปานทิพย์ พึ่งไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านเป็ด และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในผู้สูงอายุหรือผู้พิการ และนายจีรเดช แสนพินิจ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายการทำกายภาพบำบัด โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้