เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับพนักงานเทศบาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับ พนักงานเทศบาลที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คือ
1.นางอรัญญา ป้องสิงค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
2.นายสมพร แสนเหวิม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
3.นางกานดา สิงห์ธานี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจากเทศบาล ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้