เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์ปัจจุบัน (COVID-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคในสถานการณ์ปัจจุบัน (COVID-19) โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และยังได้แจกเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้