เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การขายทอดตลาาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้เปิดประมูลขายทอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 564 รายการ ณ อาคารอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้