เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับ นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และบุคลากรกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน รวมถึงการร่วมงานกันในอนาคต ในด้านการสื่อสารและการสร้างการรับรู้ที่ดีให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยผ่านสื่อโซเชียลต่างๆที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมหนองจิก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้