เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน

#ตรวจติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน
นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล นางพิลาศลักษณ์ พรกุณา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรครูสถานศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ระดับอำเภอ นำโดย นายอำเภอเมืองขอนแก่น ท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมคณะกรรมการจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เข้าตรวจติดตามความพร้อมของโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและศพด.บ้านโคกฟันโปง #เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดCOVID-19
QR Code หน้านี้