เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กำจัดสาหร่ายสีเขียว บึงหนองโคตร

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี นำทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีการรวมตัวกันเนื่องจากปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น หรือสาหร่ายบูม หรือน้ำเขียว ณ บึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้