เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
QR Code หน้านี้