เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านกังวาน หมู่ 19

วันที่ 11 มิถุนายน 2653 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านกังวาน หมู่ 19 จำนวน 66 ตัว รวมถึงได้มีการตรวจคัดกรองประชาชนที่นำสุนัขและแมวมาร่วมฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
QR Code หน้านี้