เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านพรสวรรค์ หมู่ 13 ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จำนวน 111 ตัว
QR Code หน้านี้