เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านแก่นพยอม หมู่ 16

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านแก่นพยอม หมู่ 16 ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จำนวน 93 ตัว
QR Code หน้านี้