เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 8 และหมู่ 15

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคชิก้าและไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ณ หมู่ 8 และหมู่ 15 ตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้