เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านสุภัททรา หมู่ 20

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านสุภัททรา หมู่ 20 ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จำนวน 100 ตัว
QR Code หน้านี้