เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การตรวจประเมินโครงการนวัตกรรม โครงการรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททั่วไป

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนหมู่ 1,2,3,18 หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมประชุม การตรวจประเมินโครงการนวัตกรรม โครงการรางวัลการบริหารจัดการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภททั่วไป โดยประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom meeting ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้