เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ไทรทอง หมู่ 23

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ไทรทอง หมู่ 23 ฉีดวัคซีนสุนัข แมว จำนวน 76 ตัว
QR Code หน้านี้