เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 ณ บ้านเป็ด หมู่ 3

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคชิก้า ครั้งที่2 ณ บ้านเป็ด ม. 3 ตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้