เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ขอบคุณ บริษัท ชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด ที่มอบไข่ไก่ 3,000 ฟอง เพื่อมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบคุณ บริษัท ชอบใจโฮลดิ้ง จำกัด ที่มอบไข่ไก่จำนวน 500 แพ็ค 3,000 ฟอง ให้เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 โดยมีนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับมอบ โดยเทศบาลจะทำการประชุมหารือวันที่แจกจ่ายให้ทราบอีกครั้ง
QR Code หน้านี้