เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ และข้าวสารอาหารแห้ง ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำทีมงาน EMS กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเว้นระยะทางกายภาพกับบุคคลอื่นในสังคม (Social Distancing) ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ในการนำอาหาร มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้