เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเขียวบึงหนองโคตร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเขียวบึงหนองโคตร
QR Code หน้านี้