เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการประเมินและข้อเสนอและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ไฟล์ที่ 1. บันทึกข้อความ
ประเภท
ขนาด 0.53 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ข้อปกพร่อง และมาตรการ/ขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไข
ประเภท
ขนาด 4.27 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้