เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานการไฟฟ้า

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จากการขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าสาขาถนนมะลิวัลย์ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสำนักงานการไฟฟ้า สาขาถนนมะลิวัลย์ เพื่อความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
QR Code หน้านี้