เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบวัสดุอุปกรณ์การจจัดทำหน้ากากอนามัย

วันที่ 25 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การจัดทำหน้ากากอนามัย ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 23 หมู่บ้าน ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมหนองจิก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้