เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ มาทำการฉีดพ่นสถานที่ราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ที่สถานีตํารวจภูธรบ้านเป็ด,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเป็ด และหน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
QR Code หน้านี้