เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุม คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ ปิยะฉัตรโสภา รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้