เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโควิด-19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกันล้างทำความสะอาดอาคาร พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และยังตรวจคัดกรองบุคคากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการ
QR Code หน้านี้