เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.ธรรมสรรณ์ จีระอำพรวัฒน์ จากโรงพยาบาลขอนแก่น ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยมีคุณครูวิทยากรฝึกปฏิบัติ จาก กศน.ตำบลบ้านเป็ด,ตำบลบ้านค้อ,ตำบลดอนหัน,ตำบลโนนท่อน สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้