เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ปัจฉิมนิเทศโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด รุ่นที่ 1 พ.ศ.2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้ร่วมแสดงความยินดีที่จบการศึกษากับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พร้อมกล่าวอวยพรให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้