เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มาตรการป้องกัน COVID-19

ในวันนี้ 12 มีนาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นำโดยนายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด และนายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง พนักงานเทศบาล และประชาชน ที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 พร้อมนำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้กองต่างๆเพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ
QR Code หน้านี้