เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านกิจการหอพัก

วันที่ 13 กุมภพาพันธ์ 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมและพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะกรรมการกิจการหอพัก ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้