เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการ ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล รวมไปถึง กำนัน ผู้ใหญบ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนและบุคคลในชุมชน จำนวนกว่า 400 คน ไปศึกษาดูงาน ณ อบจ.กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดูงานฝ่ายพัฒนาสังคม ฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชรา และดูงาน ณ ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ได้แวะนมัสการพระพุทธรูปปางประทานพร จังหวัดกาญจนบุรี ถ่ายรูปต้นจามจุรียักษ์ และแวะวัดป่าเลย์ไลย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ร่วมทำบุญไหว้พระขอพร และเพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานต่อไป
QR Code หน้านี้