เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

6-7 กุมภาพันธ์ 2563 การแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 โดยปีนี้เทศบาลตำบลสำราญเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ และมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ
QR Code หน้านี้