เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ทำความสะอาดอาคาร และตัดหญ้าบริเวณด้านข้างเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 10 มกราคม 2563 บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกันล้างทำความสะอาดอาคาร และตัดหญ้าบริเวณด้านข้างเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้