เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มกราคม 2563 เพื่อเสนอผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมของเทศบาลที่ผ่านมา พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคมนี้ ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้