เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ คือ นายวัฒนชัย ศรีเสมอ นักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ

วันที่ 2 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ คือ นายวัฒนชัย ศรีเสมอ นักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ จากเทศบาลตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจากเทศบาลตำบลเหนือ ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้