เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็น ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (orientation and mobility : OM)โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็น ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (orientation and mobility : OM)โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอมรรัตน์ เชื้อสระคู ครูฝึก O&M คนตาบอด งานดูแลสุขภาพต่อเนื่อง รพ.ศูนย์ขอนแก่น และนางสาววิลาวัลย์ นาเมืองจันทร์พนักงานส่งเสริมอาชีพคนพิการ มาเป็นวิทยากร ณ หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล
QR Code หน้านี้