เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงตรวจ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และบึงกี

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบขอบเขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมด้วย นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ดังนี้ ตรวจติดตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ ถนนรอบบึงหนองโคตร พร้อมการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้กับชุมชน ณ บึงหนองโคตร ตรวจติดตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนฯ ณ บึงกี บ้านเป็ด
QR Code หน้านี้