เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมร่วมหารือแลกเปลี่ยนปรับปรุงเส้นทางเพื่อความปลอดภัยผู้พิการ

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมร่วมหารือแลกเปลี่ยนการปรับปรุงเส้นทางเพื่ออำนวยความปลอดภัยผู้พิการกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เพื่อลดความเสี่ยงบนถนนสำหรับคนตาบอด โดยเทศบาลได้นำเสนอลูกระนาดชะลอความเร็ว ป้ายเตือนข้อความระวังคนตาบอด ปรับปรุงหน้าดินบางส่วน ระหว่างรองบประมาณจากส่วนกลางเพื่อปรับปรุงถนนทั้งเส้น ณ ห้องประชุมหนองโคตร
QR Code หน้านี้