เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายประทีป เสาผล ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้