เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อรับการตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้