เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลอยกระทง 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง "สืบสานศรัทธา ขอขมาบูชาน้ำ" ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดร่วมกันแต่งชุดด้วยผ้าไทยไปร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ ณ ศาลาท่าน้ำ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร
QR Code หน้านี้