เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 และได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานลอยกระทงที่บึงหนองโคตรในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้