เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอัลบั้มต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ให้การต้อนรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนักศึกษาจาก University Studies Abroad Consortium (USAC) นำโดย Mr. Anthont Charles Kuster และอาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 พร้อมไปดูศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โดยมีนายบุญเที่ยง พลทองสถิตย์ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร มาให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน ณ บ้านโคกฟันโปง
QR Code หน้านี้