เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ต้อนรับพนักงานเทศบาลใหม่อัลบั้มต้อนรับพนักงานเทศบาลใหม่

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมรองปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดและกองการศึกษา 
ร่วมให้การต้อนรับพนักงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก 7 คน เพื่อช่วยปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้