เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 2563อัลบั้มประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อประชุมพิจารณาการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้