เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คำร้องขอรับบริการขอยืมสถานที่ (หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเป็ด)

ยื่นแบบฟอร์ม
เลขที่ วันที่ เรื่อง สถานะ หมายเหตุ
1/2564 01 มิ.ย. 2564 09:40:28 ขออนุญาตใช้สถานที่ หอประชุม
จองวันที่ 18 ก.ค. 2564 06:00 น. - 18 ก.ค. 2564 20:00 น.
ไม่อนุมัติ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด - 19 ตามประกาศในรชกิจจานุเบกษา และคำสั่งของจังหวัดขอนแก่น ไม่อนุญาตให้มีการจัดประชุม หรือ จัดงานสังสรรค์