เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คำร้องขอรับบริการขอยืมเต้นท์และวัสดุอุปกรณ์

ยื่นแบบฟอร์ม
เลขที่ วันที่ เรื่อง สถานะ หมายเหตุ
3/2564 01 เม.ย. 2564 09:16:29 ยืมเต้น
จองวันที่ 27 เม.ย. 2564 06:00 น. - 27 เม.ย. 2564 18:00 น.
อนุมัติ
2/2564 03 มี.ค. 2564 09:12:58 ยืมโต๊ะ
จองวันที่ 11 มี.ค. 2564 05:00 น. - 11 มี.ค. 2564 18:00 น.
อนุมัติ
1/2564 08 ก.พ. 2564 09:09:53 ยืมเต้นท์ งานบวช
จองวันที่ 23 ก.พ. 2564 09:08 น. - 23 ก.พ. 2564 17:00 น.
อนุมัติ